منو

تیلاندسیا

گیاه هوازی تیلاندسیا تنویفولیا

گیاه هوازی تیلاندسیا تنویفولیا

گیاه هوازی تیلاندسیا گونه منحصر بفردی از گیاهان آپارتمانی هستند که نیازی به گلدان و خاک ندارند و با رطوبت محیط رشد می‌کنند.

روی هر سطحی میتواند رشد کند و حتی میتوانید آن را در جایی آویزان کنید.

در صورت وجود رطوبت زیاد به آبیاری زیادی احتیاج ندارد و کافی است هر دوهفته یک مرتبه گیاه را برعکس حدود ۲۰ دقیقه درون آب بگذارید ولی اگر در مناطق خشک زندگی میکنید هر روز باید بر روی آن آب اسپری کنید.

شرایط نگهداری از گیاه هوازی تیلاندسیا

دما: تیلاندسیا ها در دمای بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد زندگی می کنند اما بهترین دما برای زیست گیاهان هوازی بین ۲۵ الی ۳۲ درجه سلسیوس می باشد. دمای حداقلی که این گیاهان تحمل میکنند، حدود ۷ درجه مثبت سانتیگراد است. و در دماهای معمولی خانه (۱۵ تا ۳۰) به خوبی آداپته شده و رشد میکنند.

نور: این گیاهان عاشق نور خورشید هستند ولی در ماههای گرم تابستان باید مراقب سوختگی آنها باشیم و بهتر است در این ایام درنور غیر مستقیم (سایه، آفتاب) قرار بگیرند و همچنین بهتر است ازپنجره های جنوبی فاصله مناسبی داشته باشند.در گلخانه نیز باید ازسایبان توری استفاده شود.

نور مصنوعی: در صورت عدم دسترسی به نور مستقیم آفتاب، می توان از نور فلورسنت استفاده کرد.در این حالت فلورسنت باید در فاصله ۶۰ سانتیمتری از گیاه قرار گیرد و استفاده ۱۲ تا ۱۶ ساعت در روز نیاز گیاه را تامین می تماید.تامین ۳۰.۰۰۰ لوکس نور،برای آنها مناسب است.

آب: تیلاندسیا مانند هر گیاه دیگری با توجه به شرایط خشک ،گرم ،خنک و مرطوب بودن محیط، باید آبیاری شود که بین ۲ تا ۳ بار درهفته نیاز آبی گیاه را در محیطهای بسته تامین می نماید ودر فضای باز ۴ تا ۵ بار در هفته نیاز دارد.اسپری کردن گیاه در فواصل آبیاری بسیار مفید است موقع اسپری آب روی برگها میتوان لای برگها (یقه برگها) آب اسپری کرد تا گیاه طراوت و سرزندگی خویش را در مواقع خشکی هوا حفظ کند .

نکته:باید توجه شود که گیاه ۴ ساعت پس از آبیاری خشک شده باشد در غیر اینصورت باعث پوسیدگی برگها و نابودی گیاه میگردد.

گردش هوا: جریان هوا در سلامت گیاه هوا زی حائز اهمیت است و باید طوری باشد که ۴ ساعت پس از آبیاری ، گیاه خشک شده باشد. در محیطهای خفه خیلی خوب رشد نمیکند. برای همین در تراریومهای کاملا بسته ممکن است دچار مشکل شوند

کود: از کودهای با ازت پایین (مانند کود پتاسه کریستالون قزمر ۱۲.۱۲.۳۶) از اردیبهشت تا شهریور ماه هر دو هفته یکبار با درصد نیم گرم در لیتر بصورت اسپری استفاده شود. (توجه داشته باشید که به نظر خیلی ماده کمی می‌آید ولی بیش از آن مورد استفاده قرار ندهید(.

تیلاندسیا به بیماریهای قارچی مانند فوزاریوم و حشراتی مانند شپشکهای آردآلود حساس است.

نشانه مهمی که در مورد حمله قارچ به شما هشدار میدهد پژمردگی وخشک شدن برگهای پایین است . در این حالت با قطع ساقه شاهد سیاه شدن آوند ها هستیم . ساقه را تا حذف قسمت های سیاه شده کوتاه کنید

دسته بندی ها: گیاهان هوازی

دیدگاه ها