منو

 

انواع و گونه های مختلف گیاهان هوازی

گیاهان هوازی دارای ارقام و گونه های متنوعی هستند

در زیر تعدادی از این ارقام را لیست میکنیم

از آنجایی که هیچ کدام از این گیاهان دارای نام فارسی نمیباشند بنابراین همان نام انگلیسی آنها را ذکر میکنیم

 

Tenuifolia

tenuifolia-Air-Plant

Baileyi

BAILEYI-Air-Plant

Bulbosa Guatemala

Bulbosa Guatemala

Bulbosa Belize

Bulbosa Belize Air Plant

 Butzii

Butzii Air Plant

Caput Medusae

 Caput Medusae Air Plant

Caput Medusae

 Caput Medusae

Concolor

 concolor

Cuicatlán

 Cuicatlan

Fasciculata Tricolor Golden Torch

Fasciculata Tricolor Golden Torch

  Filifolia

 Filifolia

Argentea Thin

fuchsii-v-gracillis_2_grande

Funckiana

Funckiana

Harrisii

Harrisii

Heather’s Blush

Heather's Blush

Houston

Houston

Ionantha Huamelula Maxima

Ionantha Huamelula Maxima

Ionantha Rubra

 Ionantha Rubra

Ionantha Fuego

 Ionantha Fuego

Ionantha Guatemala

 Ionantha Guatemala

 Juncea

 Juncea

 Ionantha Scaposa

 Ionantha Scaposa

 Melanocrater Tricolor

 Melanocrater Tricolor

 Ionantha Mexican

 Ionantha Mexican

 Red Abdita

 Red Abdita

Circinata

 Circinata

 Seleriana

 MG_4316_-_Copy_grande

 Juncea

 MG_4318_-_Copy_grande

 Melanocrater Tricolor

 MG_4454_-_Copy_grande

 Streptophylla Hybrid variety ‘Eric Knoblock’

 Streptophylla Hybrid variety 'Eric Knoblock'

 Sparkler

 Sparkler1_grande

 Stricta Soft-leaf

 Stricta Soft-leaf

 Velutina

 Velutina Air Plant

 xerographica mini

 xerographica-mini

 Spanish Moss (Usneoides)

Spanish Moss (Usneoides)

دسته بندی ها: گیاهان هوازی

دیدگاه ها