باغبان

منو

گیاهان هوازی

گیاه هوازی تیلاندسیا گونه منحصر بفردی از گیاهان آپارتمانی هستند که نیازی به گلدان و خاک ندارند و با رطوبت…